شاپور مرحبا سال تولد : 1336

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، روسی

حوزه انتخابیه : گیلان (آستارا)
تعداد آراء : 44,390 درصد آراء : 51.77
حوزه انتخابیه : گیلان (آستارا)
تعداد آراء : 44,390 درصد آراء : 51.77
حوزه انتخابیه : گیلان (آستارا)
تعداد آراء : 44,390 درصد آراء : 51.77