آقای حسین مظفر نام پدر : رحم خدا
سال تولد : 1331
محل تولد : ملایر

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- وزیر آموزش و پرورش
- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
- استاد دانشگاه

تحصیلات :
- دکترای مدیریت و برنامه ریزی

حوزه انتخابیه : تهران (تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 298,629 درصد آراء : 26.50

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اجتماعی سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۷ "آقای حسین مظفر"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 1,971,557 درصد آراء : 29.87