غلامحسین مظفری سال تولد : 1347
محل تولد : نیشابور

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
تعداد آراء : 187,078 درصد آراء : 42.32