سال تولد : 1334
محل تولد : میناب

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : هرمزگان (جاسک / رودان / میناب)
تعداد آراء : 169,605 درصد آراء : 48.09