ولی ملکی سال تولد : 1340
محل تولد : مشکین شهر

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، آذری

سوابق و فعالیت ها :
-مدیرعامل زمزم تهران
-مدیر عامل شرکت بهنوش
-مدیر عامل شرکت شیشه و گاز
-رییس هیات مدیره شرکت گوشتیران
-عضو هیات مدیره و قائم مقام شرکت ایران خودرو دیزل
تحصیلات:
-دکتری مدیریت
-کارشناسی ارشدصنایع
-کارشناسی مهندسی صنایع مواد غذایی

حوزه انتخابیه : اردبیل (مشکین شهر)
تعداد آراء : 22,457 درصد آراء : 26.79

عضویت در کمیسیون

سال سوم : سخنگو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۱ " ولی ملکی"

حوزه انتخابیه : اردبیل (مشکین شهر)
تعداد آراء : 67,437 درصد آراء : 36.64