سیدمحمدرضا میرتاج الدینی سال تولد : 1341
محل تولد : تبریز

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، آذری

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۶ " سیدمحمدرضا میرتاج الدینی"

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
تعداد آراء : 168,300 درصد آراء : 30.93