آقای هدایت اله میرمرادزهی سال تولد : 1339
محل تولد : سراوان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، هندی

سوابق و فعالیت ها :
- فرماندار
- عضو هئیت مدیره شرکت مادر تخصصی جهاد کشاورزی

تحصیلات :
- کارشناسی مهندسی آب

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زابلی / سراوان / سیب)
تعداد آراء : 54,415 درصد آراء : 45.78

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (سراوان)
تعداد آراء : 84,805 درصد آراء : 34.30