آقای ایرج ندیمی نام پدر : علی
سال تولد : 1336
محل تولد : لاهیجان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- معاون وزیر نفت وصنعت و معدن و تجارت


تحصیلات :
- کارشناس ارشد اقتصاد

حوزه انتخابیه : گیلان (سیاهکل / لاهیجان)
تعداد آراء : 33,860 درصد آراء : 33.74

عضویت در کمیسیون

سال دوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱۴ "آقای ایرج ندیمی"

حوزه انتخابیه : گیلان (سیاهکل / لاهیجان)
تعداد آراء : 79,136 درصد آراء : 32.52
حوزه انتخابیه : گیلان (لاهیجان)
تعداد آراء : 79,136 درصد آراء : 32.52