حسین نوش آبادی سال تولد : 1342
محل تولد : ورامین

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : تهران (ورامین)
تعداد آراء : 148,937 درصد آراء : 54.01
حوزه انتخابیه : تهران (ورامین)
تعداد آراء : 148,937 درصد آراء : 54.01