حسین نوش آبادی سال تولد : 1342
محل تولد : ورامین

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


حوزه انتخابیه : تهران (ورامین)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳ " حسین نوش آبادی"

حوزه انتخابیه : تهران (ورامین)
تعداد آراء : 148,937 درصد آراء : 54.01
حوزه انتخابیه : تهران (ورامین)
تعداد آراء : 148,937 درصد آراء : 54.01