کوروش نیکنام سال تولد : 1333
محل تولد : یزد

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / زرتشتیان)
تعداد آراء : 6,736 درصد آراء : 33.75