گیورک وارطان سال تولد : 1348
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان ارامنه شمال کشور)
تعداد آراء : 13,498 درصد آراء : 87.87