سال تولد : 1322
محل تولد : گناباد

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی ()
تعداد آراء : 60,205 درصد آراء : 27.20