سال تولد : 1344
محل تولد : خواف

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (خواف / رشتخوار)
تعداد آراء : 72,119 درصد آراء : 54.30
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (خواف / رشتخوار)
تعداد آراء : 72,119 درصد آراء : 54.30