سال تولد : 1328
محل تولد : ایذه

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : خوزستان (ایذه / باغملک)
تعداد آراء : 114,682 درصد آراء : 53.60