سال تولد : 1343
محل تولد : فریمان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (احمد آباد / رضویه / سرخس / فریمان)
تعداد آراء : 70,790 درصد آراء : 55.50