سال تولد : 1339
محل تولد : ارومیه

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ارومیه)
تعداد آراء : 189,526 درصد آراء : 47.20
حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ارومیه)
تعداد آراء : 189,526 درصد آراء : 47.20