سال تولد : 1334
محل تولد : تبریز

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (بستان آباد)
تعداد آراء : 51,523 درصد آراء : 36.50