آقای عزت اله اکبری تالارپشتی نام پدر : اکبر
سال تولد : 1332
محل تولد : قائمشهر


حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳ "آقای عزت اله اکبری تالارپشتی"

حوزه انتخابیه : مازندران (قائمشهر)
تعداد آراء : 206,173 درصد آراء : 37.60