سال تولد : 1333
محل تولد : ساوه

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : مرکزی (ساوه)
تعداد آراء : 50,943 درصد آراء : 60.90