سال تولد : 1339
محل تولد : سنندج

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : کردستان (دیواندره / سنندج / کامیاران)
تعداد آراء : 215,235 درصد آراء : 38.60