خانم سهیلا جلودارزاده سال تولد : 1337
محل تولد : شهرری

تسلط بر زبان (های) :

عربی


سوابق و فعالیت ها:
- مشاور وزیر صنایع

تحصیلات:
- کارشناسی مهندسی نساجی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 1,333,327 درصد آراء : 41.10

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۰ "خانم سهیلا جلودارزاده"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 2,204,847 درصد آراء : 35.10
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 2,204,847 درصد آراء : 35.10