سال تولد : 1339
محل تولد : رودسر

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : گیلان (املش / رودسر)
تعداد آراء : 123,719 درصد آراء : 40.70