آقای الیاس حضرتی سال تولد : 1340
محل تولد : هشترود

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، فرانسه


سوابق و فعالیت ها:
- روزنامه نگار و مدیر مسئول روزنامه اعتماد و تعادل

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 1,296,580 درصد آراء : 39.96

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۳ "آقای الیاس حضرتی"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 158,511 درصد آراء : 49.80
حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 158,511 درصد آراء : 49.80
حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 158,511 درصد آراء : 49.80
حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 158,511 درصد آراء : 49.80