سال تولد : 1342
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (سبزوار)
تعداد آراء : 207,626 درصد آراء : 27.20