سال تولد : 1342

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : بوشهر (بندر دیلم / بوشهر / گناوه)
تعداد آراء : 66,183 درصد آراء : 56.00