سال تولد : 1323
محل تولد : همدان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان ارامنه شمال کشور)
تعداد آراء : 23,108 درصد آراء : 69.50