سال تولد : 1319
محل تولد : اردکان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / زرتشتیان)
تعداد آراء : 9,185 درصد آراء : 41.30