سال تولد : 1333
محل تولد : زنجان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، فرانسه

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 2,204,847 درصد آراء : 25.40