سال تولد : 1331
محل تولد : تبریز

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (تبریز)
تعداد آراء : 260,725 درصد آراء : 53.70