نام پدر : اردشیر
سال تولد : 1331
محل تولد : اردکان

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / زرتشتیان)
تعداد آراء : 8,604 درصد آراء : 53.40
حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / زرتشتیان)
تعداد آراء : 8,604 درصد آراء : 53.40