آقای محمدمهدی رهبری املشی نام پدر : حسن
سال تولد : 1330
محل تولد : نجف اشرف

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- رئیس مرکز آموزش صنعت غذایی تهران

تحصیلات :
- مقدمات اولیه
- کارشناسی ارشد تمدن و فرهنگ اسلامی

حوزه انتخابیه : گیلان (املش / رودسر)
تعداد آراء : 43,035 درصد آراء : 39.00

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال چهارم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۵ "آقای محمدمهدی رهبری املشی"

حوزه انتخابیه : گیلان (رودسر)
تعداد آراء : 109,987 درصد آراء : 51.00
حوزه انتخابیه : گیلان (رودسر)
تعداد آراء : 109,987 درصد آراء : 51.00
حوزه انتخابیه : گیلان (رودسر)
تعداد آراء : 109,987 درصد آراء : 51.00
حوزه انتخابیه : گیلان (املش / رودسر)
تعداد آراء : 109,987 درصد آراء : 51.00