سال تولد : 1330
محل تولد : طبس

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (طبس / فردوس)
تعداد آراء : 78,183 درصد آراء : 55.40