سال تولد : 1342
محل تولد : لردگان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (لردگان)
تعداد آراء : 85,327 درصد آراء : 31.50