سال تولد : 1323
محل تولد : نهبندان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (سربیشه / نهبندان)
تعداد آراء : 25,463 درصد آراء : 69.70