سال تولد : 1346
محل تولد : بندرماهشهر

حوزه انتخابیه : خوزستان (بندرماهشهر)
تعداد آراء : 128,001 درصد آراء : 26.10