سال تولد : 1335
محل تولد : دشتستان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : بوشهر (دشتستان)
تعداد آراء : 86,153 درصد آراء : 56.00