محمد کاظمی سال تولد : 1337
محل تولد : ملایر

سوابق و فعالیت ها :
-قاضی دیوان عالی کشور
تحصیلات:
-کارشناسی حقوق

حوزه انتخابیه : همدان (ملایر)
تعداد آراء : 45,282 درصد آراء : 33.89

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی
حوزه انتخابیه : همدان (ملایر)
تعداد آراء : 125,394 درصد آراء : 27.00