سال تولد : 1339

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : فارس (لارستان)
تعداد آراء : 95,846 درصد آراء : 49.30