سال تولد : 1325
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 158,511 درصد آراء : 43.00
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 158,511 درصد آراء : 43.00