آقای میرقسمت موسوی اصل نام پدر : میرحیدر
سال تولد : 1340
محل تولد : گرمی

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها :
- جانشین عقیدتی سیاسی فرمانده آموزشی ناجا
- امام جمعه
- مسئول و نماینده ولی فقیه در نیروی انتظامی

تحصیلات :
- خارج فقه و اصول
- لیسانس حقوق و معارف اسلامی

حوزه انتخابیه : اردبیل (گرمی)
تعداد آراء : 18,004 درصد آراء : 36.12

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹ "آقای میرقسمت موسوی اصل"

حوزه انتخابیه : اردبیل (گرمی)
تعداد آراء : 47,473 درصد آراء : 29.60