سال تولد : 1348

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 2,204,847 درصد آراء : 30.30