سال تولد : 1330
محل تولد : بجنورد

تسلط بر زبان (های) :

آلمانی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (بجنورد / جاجرم)
تعداد آراء : 114,475 درصد آراء : 56.60