سال تولد : 1346
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، فرانسه

حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)
تعداد آراء : 411,314 درصد آراء : 35.60