نام پدر : علی‌ناز
سال تولد : 1338
محل تولد : ممسنی

حوزه انتخابیه : فارس (ممسنی)
تعداد آراء : 74,741 درصد آراء : 55.60