آقای احمد سالک کاشانی سال تولد : 1325
محل تولد : اصفهان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها :

- معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت (ع)


تحصیلات :
- دروس خارج فقه و اصول، درس استاد امام خامنه ای
- دیپلم ریاضی

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 176,807 درصد آراء : 26.33

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی سال سوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال دوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۳ "آقای احمد سالک کاشانی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 169,677 درصد آراء : 27.61

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون فرهنگی سال سوم : رئیس کمیسیون فرهنگی سال دوم : رئیس کمیسیون فرهنگی سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۶ "آقای احمد سالک کاشانی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 184,229 درصد آراء : 43.50
حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 184,229 درصد آراء : 43.50
حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 184,229 درصد آراء : 43.50