آقای سیدکمال الدین شهریاری سال تولد : 1331
محل تولد : تهران


سوابق و فعالیت ها:
- معاون وزیر مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی
- عضو هیأت مدیره بانک مسکن
- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

تحصیلات:
- دکتری شهرسازی
- کارشناسی ارشد مهندسی معماری

حوزه انتخابیه : بوشهر (دشتی و تنگستان)
تعداد آراء : 54,308 درصد آراء : 63.87

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۷ "آقای سیدکمال الدین شهریاری"

حوزه انتخابیه : بوشهر (دشتی و تنگستان)
تعداد آراء : 82,878 درصد آراء : 37.00
حوزه انتخابیه : بوشهر (دشتی و تنگستان)
تعداد آراء : 82,878 درصد آراء : 37.00