نام پدر : حاجت‌مراد
سال تولد : 1336
محل تولد : ایذه

حوزه انتخابیه : خوزستان (ایذه)
تعداد آراء : 88,736 درصد آراء : 57.50