نام پدر : العاذار
سال تولد : 1317
محل تولد : همدان

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / کلیمیان)
تعداد آراء : 4,681 درصد آراء : 97.90