آقای علی مروی نام پدر : محمد
سال تولد : 1337
محل تولد : نیشابور

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- معاون حقوقی امور مجلس وزارت نفت
- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی

تحصیلات :
- دکترای تخصصی ph.d علوم تربیتی(مدیریت)

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
تعداد آراء : 71,728 درصد آراء : 30.58

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون انرژی سال سوم : رئیس کمیسیون انرژی سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
تعداد آراء : 105,778 درصد آراء : 61.00
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
تعداد آراء : 105,778 درصد آراء : 61.00