آقای سیدمحمدعلی موسوی نام پدر : سیدنعمت الله
سال تولد : 1331
محل تولد : قم

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها :
- سرپرست کمیته انقلاب اسلامی
- رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی

تحصیلات :
 - خارج فقه و اصول

حوزه انتخابیه : زنجان (خدابنده)
تعداد آراء : 41,741 درصد آراء : 42.94

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال چهارم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال سوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۳ "آقای سیدمحمدعلی موسوی"

حوزه انتخابیه : زنجان (خدابنده)
تعداد آراء : 52,369 درصد آراء : 35.30
حوزه انتخابیه : زنجان (خدابنده)
تعداد آراء : 52,369 درصد آراء : 35.30